Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ CƯỜNG - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Trang thông tin xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung:UBND xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/Fax: 0255 3970106

Email: vtphocuong-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Nga Mân, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi